הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - Administrative staff
school of the arts הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה
Head of the SchoolProf. Yuval Shaked
Dr. Hecht Arts center, Room 304
Phone: 04-8288483 (ext.) 8483 (int.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
School Administrator: Ms.  Meira Rotman
Dr. Hecht Arts center, Room 311
Phone: 04-8249167  (ext.) 3167  (int.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Coordinator - Fine Arts, Music, Theater : Ms. Tal Landeshut
Dr. Hecht Arts center, Room 312
Phone: 04-8249242  (ext.) 3242  (int.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Community Relations Manager: Ms. Michal Golan
Dr. Hecht Arts center, Room 309
Phone: 04-8288821 (ext.) 8821 (int.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Production Manager - Ms. Vered Levinson
Dr. Hecht Arts center, Room 309
Phone: 04-8240715 (ext.) 2715  (int.)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Mail Address:
School of the Arts
Dr.  Hecht Arts Center
University of Haifa
199, Aba Khoushy ave.
Mount Carmel
3498838 Haifa