הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - סגל אקדמי / שעות קבלה
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

צוות

מסנן
מיכל גולן אחראית קשרי קהילה: מיכל גולן 04-8288821 I פנימי 8821
טל לנדסהוט עוזר מנהלי לראשי חוגי אמ"ת: טל לנדסהוט 04-8249242 I פנימי 3242