הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - תערוכה שאוצר פרופ' פיליפ רנצר, ראש החוג לאמנות
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

תערוכה שאוצר פרופ' פיליפ רנצר, ראש החוג לאמנות

פנינים - תערוכה שאוצר פרופ' פיליפ רנצר בהשתתפות מרצי החוג ובוגריו

03 PEARLS TAVOR inv 01 s