הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - כתבה ב"הארץ" על מאמרה של ד"ר ענבל גוטר בספר "הצליל הפוליטי"
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

כתבה ב"הארץ" על מאמרה של ד"ר ענבל גוטר בספר "הצליל הפוליטי"

inbal guter