הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 11.6 קונצרט התזמורת הערבית יהודית - הקונצרט בוטל
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

11.6 קונצרט התזמורת הערבית יהודית - הקונצרט בוטל

 
 
 concert series full