הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 14.6 קונצרט סיום השנה
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

14.6 קונצרט סיום השנה

 
 
 final concert