הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 3.7 פתיחת תערוכת בוגרי התואר הראשון באמנות
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

3.7 פתיחת תערוכת בוגרי התואר הראשון באמנות

 
 
 invitation