הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 17.1 רעשי העיר וקולות הלאום - ערב סיום הסמסטר בחוג לתאטרון
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

17.1 רעשי העיר וקולות הלאום - ערב סיום הסמסטר בחוג לתאטרון

 
 
קולות העיר
             


arab