הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 25-26.11.2019 סדרת אירועים לציון הפעילות התרבותית בגטו טרזין
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

25-26.11.2019 סדרת אירועים לציון הפעילות התרבותית בגטו טרזין

 
 
טרזין
             


arab