הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - כתבה בערוץ 3 הצרפתי על ההצגה "על אביסו זה לא"
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

כתבה בערוץ 3 הצרפתי על ההצגה "על אביסו זה לא"