הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - ראיון עם פרופ' תייסיר אליאס ב"כאן תרבות"
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

ראיון עם פרופ' תייסיר אליאס ב"כאן תרבות"