הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - 5.5 רסיטל פסנתר בנגינת עפרה יצחקי
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

5.5 רסיטל פסנתר בנגינת עפרה יצחקי

 
 
2018 2019
             


arab