זר ברכות לד"ר שלי זר ציון מהחוג לתיאטרון על זכייתה במענק מהקרן הלאומית למדעים על מחקרה

"נופים אירופאיים בתאטרון העברי בתקופת המנדט 1933-1945".


גובה המענק 80,000 ש"ח ל-שנים 3. יישר כוח!!!

מחקרה של ד"ר זר ציון עוסק בנופים אירופיים בתאטרון העברי בתקופת המנדט ומתמקד בשנות הנאציזם ומלחמת העולם השניה, 1933-1945. המחקר מבקש לברר מה היו הדימויים של אירופה, שטיפח התאטרון העברי בארץ ישראל, וכיצד התאטרון תפס את מקומם של היהודים באירופה ובהיסטוריה האירופית - בימים אלו.