הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - Academic Staff / Reception Hours
school of the arts הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

Team

Filter
Ms. Michal Golan Community Relations Manager: Ms. Michal Golan 04-8288821 I Internal 8821
Tal Landeshut Coordinator - Fine Arts, Music, Theater : Ms. Tal Landeshut 04-8249242 I Internal 3242