הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה I ביה"ס לאמנויות - ברכות לד"ר שלי זר ציון על זכייתה בפרס מהקרן הלאומית למדעים
top heb הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת חיפה

ברכות לד"ר שלי זר ציון על זכייתה בפרס מהקרן הלאומית למדעים

זר ברכות לד"ר שלי זר ציון מהחוג לתיאטרון על זכייתה במענק מהקרן הלאומית למדעים על מחקרה

"נופים אירופאיים בתאטרון העברי בתקופת המנדט 1933-1945".


גובה המענק 80,000 ש"ח ל-שנים 3. יישר כוח!!!

מחקרה של ד"ר זר ציון עוסק בנופים אירופיים בתאטרון העברי בתקופת המנדט ומתמקד בשנות הנאציזם ומלחמת העולם השניה, 1933-1945. המחקר מבקש לברר מה היו הדימויים של אירופה, שטיפח התאטרון העברי בארץ ישראל, וכיצד התאטרון תפס את מקומם של היהודים באירופה ובהיסטוריה האירופית - בימים אלו.